Lekárom riadená, detoxikácia organizmu od toxínov.

Poskytujeme komplexné vyšetrenie, skorú diagnostiku lekárom, kontrolovanú liečbu chronických, závažných, ťažko liečiteľných a diagnostikovateľných chorôb. 

Prioritou je profit pacienta, upresnenie diagnózy, postupná liečba s dlhodobou kontrolou stavu lekárom. Pri liečbe používame kombinovaný systém s aplikáciou rezonančných, holograficky modelovaných prípravkov /Dr. Jonáš, kvapkové a tabletové formy/, injekčná MD kolagénová liečba do akupunktúrnych bodov, akupunktúrna liečba, celotelová elektroliečba Zapper /frekvenčná liečba/, manipulačná liečba – mäkké techniky.

Liečba je zameraná na akútne a chronické obtiaže, aj ako podporná liečba pri ťažkých ochoreniach – nádorových, srdce, metabolických, reumatických, poúrazové a pooperačne stavy. 

Športové úrazy – podstatné zrýchlenie liečby a regenerácie – šľachových, svalových, kĺbnych, postihnutí.

Podstatou metodiky a liečby je metodika Dr. Volla známa ako EAV- ktorú poznáme viac než 100 rokov. Moderné využitie a zdokonaľovanie techniky a presnosti merania umožňuje špeciálny prístroj a metóda nazývaná vegetatívny funkčný test. Liečiva sú špeciálne preparáty ošetrené holograficky, čím sa liečba stáva pre pacienta veľmi pohodlnou.

Pamätajme zázraky sa nedejú, ale podstatné zlepšenie stavu je možné. Výsledkom je vysoká účinnosť liečby.

Využite nový systém liečby s minimálnym, vedľajším účinkom na organizmus.